My cart

0 ฿ 0
สายด่วน

056-803545

พช. เตรียมความพร้อมเปิด ศูนย์ OTOP OUTLET ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

   2019-07-11 07:58:25  
   502
       admin

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่วนกลาง ร่วมประชุมหารือ แนวทางในการบริหารจัดการศูนย์ OTOP OUTLET @อยุธยา และศูนย์พัฒนาบรรจุภัณฑ์กลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นไปตามระเบียบกฏหมาย และมีประสิทธิภาพในรูปแบบประชารัฐ โดยมีนายปรีชา มงคลหัตถี อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธานโอทอปเทรดเดอร์ไทยแลนด์ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP OUTLET

โอกาสนี้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี 2561 นี้ ทั้งนี้ ศูนย์ OTOP OUTLET ตั้งอยู่ ณ บริเวณโครงการพุทธอุทยานมหาราชหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ ถนนสายเอเชีย กิโลเมตรที่ 44 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนเนื้อที่กว่า 4 ไร่ ซึ่งจะเป็นสถานที่จำหน่าย และเป็นศูนย์รวม กระจายสินค้า OTOP จากทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม ศึกษาดูงานให้กับผู้ประกอบการ OTOP อีกด้วย โดยบริเวณรอบศูนย์ มีสถานที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงกับชุมชนท่องเที่ยว ได้แก่ พุทธอุทยานมหาราชซึ่งมีรูปเหมือนหลวงปูทวด ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สวนละมุด 200 ปี และตลาดหลวงปู่ทวด เป็นต้น

ที่มา : สถานีข่าว พช.CNS รายงาน